Anmälan online

Informationen på denna sida gäller inte för Victorialoppets genomförande under 2020. Se istället information och anmälan på sidan Virtuellt lopp 2020!

Anmäl dig online här

ANMÄLNINGSAVGIFTER

Victorialoppet (9 km)
Ordinarie anmälan 300 kr

Victoriajoggen (4 km), Parasport (9 km och 4 km) samt P/F 16/18 (9 km)
Ordinarie anmälan 200 kr

Lilla Victorialoppet (2 km/1,5 km) samt Parasport (2 km)
Ordinarie anmälan 120 kr

 

Anmälan med Bankgiro

Betala startavgiften till bankgiro 5607-6037 betalningsmottagare Victorialoppet.

Endast en anmälan per inbetalning.
Skriv namn, adress, e-post, födelseår och klubb eller förening på inbetalningsblanketten.

Betalar du via nätet ange namn, adress och e-post i meddelanderutan. 

ANMÄLNINGSAVGIFTER

Victorialoppet (9 km)
Ordinarie anmälan 300 kr

Victoriajoggen (4 km), Parasport ( 9 km och 4 km) samt P/F 16/18 (9 km)
Ordinarie anmälan 200 kr

Lilla Victorialoppet (2 km/1,5 km) samt Parasport (2 km)
Ordinarie anmälan 120 kr

Efteranmälan

Efteranmälan kan göras på tävlingsdagen vid nummerlappsutdelningen i Borgholms sporthall.

Victorialoppet 9 km samt Parasport 9 km 10:00-18.00
Victoriajoggen 4 km samt Parasport 4 km 10:00-16.00
Lilla Victorialoppet samt Parasport 2 km 10:00-14.00

EFTERANMÄLNINGSAVGIFTER

Victorialoppet (9 km)
Efteranmälan 400 kr

Victoriajoggen (4 km), Parasport (9 km och 4 km) samt P/F 16/18 (9 km)
Efteranmälan 300 kr

Lilla Victorialoppet (2 km/1,5 km) samt Parasport (2 km)
Efteranmälan 150 kr