Som deltagare i Victorialoppet stödjer du Kronprinsessan Victorias fond genom att en del av anmälningsavgiften tillfaller fonden.

Barn med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom har samma rätt till en aktiv fritid som alla andra barn. Kronprinsessan Victorias fond möjliggör detta genom stöd vid bl.a. lägerverksamhet, resor/utflykter och olika idrotter – aktiviteter som ofta kräver resurser för extra personal och anpassad utrustning. Syftet är att stödja aktiviteter som bland annat bidrar till en aktiv fritid, att bryta isolering, höja livskvalitén, stärka självkänslan och till att träffa nya vänner. Mer information hittar du här:

Läs mer om Kronprinsessan Victorias fond.

Kronprinsessan Victorias fond